ข่าวประชาสัมพันธ์ » “ธรรมนัส พรหมเผ่า”รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ลุยสางปัญหาที่ดินให้เกษตรกร ชาวชัยภูมิ

“ธรรมนัส พรหมเผ่า”รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ลุยสางปัญหาที่ดินให้เกษตรกร ชาวชัยภูมิ

21 ตุลาคม 2019
812   0

ลุยสางปัญหาที่ดินให้เกษตรกร ! รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวชัยภูมิ ที่เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สิน ก่อนไปมอบ ส.ป.ก.-4-01ให้เกษตรกรโคราช อีกกว่า 300 ราย ลั่น จะเร่งสะสาง ตรวจสอบที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรไร้ที่ทำกิน


วันที่ 20 ตุลาคม 62 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปตรวจราชการ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ณ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมตัวแทนส่วนราชการในสังกัด รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและประชาชน มาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

จากนั้นในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการส่วนราชการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ชาวบ้าน

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 299 ราย 313 แปลง เนื้อที่ 2,545 ไร่ โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมาในวันนี้ ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน

และภัยแล้ง ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 900 ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดยการลดขั้นตอนการดำเนินงาน และเร่งรัดมาตรการตรวจสอบที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่จะต้องเร่งสะสางอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม พร้อมกันนี้ ก็มีนโยบายส่งเสริมอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ร.อ. ธรรมนัส พร้อมคณะทำงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประชาชน 4 ภาค ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชนสี่ภาค ที่มาคอยต้อนรับกว่า 1 พันคน โดยตัวแทนเครือข่ายประชาชนได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์

เพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้รับหนังสือและกล่าวว่า รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้ความสำคัญและให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง ทำให้ชาวบ้านต่างแสดงความดีใจและส่งเสียงเชียร์ว่า “เรารัก ธรรมนัส” ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ก็ตอบกับไปว่า “ผมก็รักพี่น้องทุกคน ครับ” ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มถ้วนหน้า จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะได้กล่าวลาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯในช่วงค่ำของวันเดียวกัน